Search
Close this search box.

Համերգային միջոցառումներ

Համերգային միջոցառումների կազմակերպումը բարդ և պատասխանատության բարձր աստիճան ունեցող գործընթաց է։ Այն հիանալի մարքեթինգային գործիք է, որի շնորհիվ կազմակերպվում է ժամանց, որը կարող է նախատեսված լինել ինչպես կազմակերպող ընկերության թիրախային լսարանի համար, այնպես էլ կազմակերպության աշխատակիցների, և կրել կորպորատիվ միջոցառման բնույթ։

Մարքեթինգի տեսանկյունից այն ներառում է ամբողջական պրոցեսի կազմակերպում և առաջխաղացում։ Համերգների կազմակերպման գործընթացում կատարում ենք հետևյալ քայլերը՝

  • hամապատասխան տարածքի ընտրություն (բաց, փակ),
  • լուսաձայնային տեխնիկայի ապահովում և սպասարկում,
  • համերգային պլանի մշակում,
  • գովազդային, տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և տարածում,
  • համերգային օրվա կոորդինացում,
  • նկարահանման գործընթացի կազմակերպում,
  • ԶԼՄ-ներով և այլ հարթակներով լուսաբանում,
  • ըստ անհրաժեշտությունից այլ գործողություններ:

 

Ուղարկել CV