Search
Close this search box.

Արտաքին և տպագիր գովազդ

Գովազդի տեսակներից արտաքին գովազդը ամենահինն է, սակայն այսօր էլ այն շարունակում է մնալ որպես գովազդային գործուն հարթակ: Արտաքին գովազդի գլխավոր շեշտադրումը, իհարկե, հիմնված է վիզուալ ազդեցության վրա, այսինքն՝ գրավել և տեղեկություններ հաղորդել տեսողական ընկալիչի միջոցով:

Տպագիր գովազդի առավել ակտուալ տեսակներն են զանգվածային լրատվամիջոցների՝ օրաթերթեր, շաբաթաթերթեր, ամսագրեր, որոշակի մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող այլ հրապարակումների, բուկլետների, թռուցիկների և այլ կրիչների միջոցով գովազդային կոնտենտի տարածումը: Մեր ընկերությունը տպագիր գովազդի պատրաստման մեջ, որպես կարևոր և որոշիչ գործոն, հաշվի է առնում դիզայնը՝ այսինքն այն, թե պատրաստված նյութը որքանով է տեսանելի, ընկալելի և հաճելի աչքի համար, քանի որ տպագիր գովազդի տեքստային բովանդակության ընթերցումն ու ընկալումը հիմնականում կապված է պատկերի և տեքստի գրագետ համադրությունից:

 

Ուղարկել CV