Search
Close this search box.

PPC (Pay per Click)

Օգտագործելով PPC (վճարել քլիքի համար) գովազդի տեսակը՝ դուք կարող եք արագ ներգրավել պոտենցիալ հաճախորդներին: Տեղադրելով գովազդ որոնողական համակարգերում ` այն ցուցադրվում է միայն համապատասխան հարցումների ժամանակ, իսկ վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր click-ից:

PPC գովազդի արդյունավետությունը գնահատվում է գրագետ PPC արշավների պանավորմամբ և իրականացմամբ, որը որոշվում է ոչ միայն քլիքի արժեքով, այլև վերջնական կոնվերսիայով: Իհարկե, քլիքի ցածր արժեքը մեծացնում է այցելուների թիվը միևնույն բյուջեի դեպքում, սակայն հիմնական ցուցանիշը կոնվերսիաներն են: PPC ծառայության հիմնական նպատակներն են՝

  • քլիքի համար հասնել նվազագույն գնի,
  • ապահովել թիրախային թրաֆիկ,
  • հասնել մեծաքանակ կոնվերսիաների:

 

Ուղարկել CV