Search
Close this search box.

Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ

«Ուռկան» ծովամթերքի և ձկնամթերքի մասնագիտացված խանութ սրահը Երևան քաղաքում գործող ինքնատիպ վաճառակետ է, որտեղ կարելի է գնտել այն ամենը, ինչ կապված է ծովամթերքի և ձկնամթերքի հետ: «Սպարսիս» ընկերության միջոցով ստեղծվել և կառավարվել են ընկերության էջերը սոց. հարթակներում:

Ուղարկել CV