Search
Close this search box.

Ô²Ö€Õ¥Õ¶Õ¤Õ«Õ¶Õ£ Ö‡ Õ¤Õ«Õ¦Õ¡ÕµÕ¶

Crypto Millionaire-ը տեղեկատվական հարթակ է բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են կրիպտոարժույթային ոլորտով կամ ցանկանում են իրենց առաջին քայլելն անել այդտեղ։ «Սպարսիս» մարքեթինգային ընկերության կողմից իրականացվել է կազմակերպության տարբերանշանի ստեղծում, բրենդինգ, ինչպես նաև ձևավորվել է սոցիալական հարթակներում ներկայացվածության ոճը։
Ô¼Õ¸Õ£Õ¸ Õ¤Õ«Õ¦Õ¡ÕµÕ¶ Ö‡ Õ¢Ö€Õ¥Õ¶Õ¤Õ«Õ¶Õ£ Crypto Millionaire-Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€
Եզակի լոգոտիպի և բրենդինգի իրականացում Crypto Millionaire-ի համար
Տարբերանշանի ստեղծում և բրենդինգ Crypto Millionaire-ի համար
Crypto Millionaire-Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ« Õ¤Õ«Õ¦Õ¡ÕµÕ¶ Ö‡ Õ¢Ö€Õ¥Õ¶Õ¤Õ«Õ¶Õ£
Ձևավորվել է սոցիալական հարթակներում ներկայացվածության ոճը
Սոց․ մեդիա վիզուալ կոնտենտի ստեղծում
Սոցիալական հարթակներում ներկայացվածության ոճի ձևավորում
Разработка стиля представления на социальных платформах
Crypto Millionaire-Õ« Õ¬Õ¸Õ£Õ¸Õ¿Õ«ÕºÕ« Õ¤Õ«Õ¦Õ¡ÕµÕ¶ Ö‡ Õ¢Ö€Õ¥Õ¶Õ¤Õ«Õ¶Õ£

Ուղարկել CV