Search
Close this search box.

Բրենդինգ, նեյմինգ և SMM

Canna Lily Design Studio-ի բրենդինգի հիմքում Կաննա ծաղիկն է, որի արտաքին տեսքի որոշ դետալներ արտացոլվել են նաև ընկերության տարբերանշանի մեջ: Մեր թիմին է վստահվել նաև ընկերության թվային մարքեթինգը։

Ուղարկել CV