Search
Close this search box.

Բրենդինգ և դիզայն

Beer to go ընկերության համար ստեղծել ենք տարբերանշան, կատարել ենք ապրանքատեսականու փաթեթավորման դիզայն և մշակել ենք ֆիրմային ոճը:

Ուղարկել CV